Sjukvårdsbemanning

Sjukvårdsbemanning

Som ett litet familjeföretag har vi begränsade resurser för bemanning. Samtidigt ger det oss möjligheten att ge dig som uppdragsgivare en personlig och enkel kontakt. Vi värnar alltid om en hög kvalitet i vårdarbetet och ett positivt bemötande i alla led.

Inom bemanning vänder vi oss främst till verksamheter inom äldreomsorg, primär- och öppenvård.

 

Varmt välkomna att kontakta oss för mer information!

”Nec minoris pretii est etiam actio unius cuiusvis”

”No less valuable is individual activity”