Praktisk hälsoekonomi

Praktisk hälsoekonomi

Både inom hälso-sjukvård och leverantörer av tjänster och varor diskuteras vikten av hälsoekonomi och hälsoekonomiska evidens. Men hur definieras begreppet hälsoekonomi?

För att välja en har vi valt Svenska Folkhälsomyndigheten´s definition som vi anser är enkel och tydlig.

En tydlig definition

Den teoretiska definitionen är relativt tydlig samtidigt som begreppet ”hälsoekonomi” för många kan upplevas komplicerat. Men måste hälsoekonomi vara teoretiskt och komplicerat? Både Ja och Nej. Beroende på användningsområde skiljer sig behovet av komplexitet anser vi.

”Hälsoekonomi är en disciplin inom nationalekonomi som används för att analysera och bedöma kostnader och effekter av insatser inom hälso- och sjukvården. Hälsoekonomiska utvärderingar gör det lättare att prioritera mellan såväl behandlingar som förebyggande insatser och syftar till att tydliggöra vilket alternativ som ger mesta möjliga hälsa till befolkningen, givet de resurser som finns tillgängliga. Det är viktigt att poängtera att syftet med hälsoekonomiska analyser inte är att spara pengar, utan att använda de tillgängliga resurserna för att maximera folkhälsan” 

Ref:  ”Folkhälsomyndigheten”

Företag inom LifeScience:

För nationell omfattande forskning, samt för många läkemedels- och medicintekniska studier, krävs det komplexa studieupplägg och evidens. Samtidigt är en mycket enkel ”Budget Impact modell” (BIM) en form av hälsoekonomi om den används i rätt sammanhang. Mellan en enkel BIM och stora resurskrävande studier finns det utrymme för vad vi kallar ”Praktisk hälsoekonomi”.

Vi tror mycket på att avdramatisera ordet hälsoekonomi. Börja använda praktisk hälsoekonomi redan från början i R&D och studier i tidig fas, hela vägen till arbetet med marknadsföringsstrategi och som aktiv del av säljprocessen.

Några enkla frågor om hälsoekonomi

Det finns några basala frågor att ställa sig i arbetet med hälsoekonomi som kan användas som riktmärke för vägen framåt.

Frågorna kan tyckas enkla men den som verkligen har svar på dessa har kommit långt:  

  1. Vilket specifikt patient- eller terapiområde avser vi konkurrera i?
  2. Vilken comparator vill vi eller kommer vi jämföras mot?
  3. Vem eller vilka är mottagare av det hälsoekonomiska resultatet?

För utförare av hälso- och sjukvård

Även om begreppet hälsoekonomi diskuteras flitigt av beslutsfattare inom hälso- och sjukvård så behövs en förändring i processen med att köpa in tjänster och produkter. Hälso- och sjukvårdens inköpsorganisationer behöver efterfråga hälsoekonomiska evidens i högre utsträckning och i nästa led premiera de leverantörer som väljer att lägga resurser bakom att ta fram hälsoekonomiska evidens för sina produkter och tjänster.

Intresserad av praktisk hälsoekonomi

Om Ni vill veta mer om begreppet ”Praktisk hälsoekonomi” och hur ni kan använda er av hälsoekonomi som en naturlig och integrerad del av utvecklings-, marknadsförings- och säljprocessen är du varmt välkomna att kontakta oss.